uporaba konoplje v medicini

Uporaba konoplje v medicini

Številna znanstvena dognanja in klinične študije v zadnjih desetih letih so si enotni: uporaba konoplje v medicini ima brez dvoma klinično korist pri mnogih zdravstvenih stanjih. Neuporaba  je zato posledično škodljiva za družbo in kot taka ne bi smela biti dopustna. Po mnenju strokovnjakov v okviru slovenskega inštituta iCanna (dr. Červek, dr. Neubauer, dr. Pedija, dr. Lah, dr. Nolimal, dr. Bagar) je vpeljava kanabinoidov v zdravstveni sistem nujna za doseganje ciljev medicine in nudenje najboljše in naustreznejše zdravstvene oskrbe bolnikov. Dotaknili so se tudi pojma odvisnosti, kjer smatrajo, da je ta kontekstualno manj pomembna pri pri bolnikih z neozdravljimi boleznimi.

Omenjeni strokovnjaki so konec leta 2021 predlagali prerazvrstitev konoplje in kanabinoidov iz 1. skupine prepovedanih drog v nižjo skupino. Prav tako so predlagali ureditev sistema za predpisovanje kanabinoidov, kar je so v nekaterih državah že izvedli (ZDA, Kanada, Nizozemska, Nemčija, Izrael) in organizacijo strokovnih smernic za uporabo le-teh. Pomembno bi bilo tudi izobraževanje zdravstvenega kadra na tem področju, ki je zaenkrat še vedno stigmatizirano. Obstaja namreč dovolj dokazov o pomembnosti človeškega endokanabionidnega sistema, kot tudi dovolj strokovne (in dostopne) literature, ki bi omogoča izobraževanje o uvrstitvi konoplje v medicino.

Uporaba konoplje v medicini bi potrebovala tudi ustrezen vir financiranja na, kar se v EU že dogaja, saj so evropski poslanci pozvali k formiranju pravne definicije konoplje v medicinske namene in članicam EU predlagali zagotovitev finančnih sredstvev za namene in potrebe raziskovanja.

Slovenski strokovnjaki opozarjajo tudi na 32. odstavek Helsinške deklaracije, ki pravi, da sme zdravnik pri zdravljenju z bolnikovo privolitvijo uporabiti nedokazane profilaktične, diagnostične in terapevtske ukrepe, če presodi, da ponujajo upanje za povrnitev zdravja, olajšanje trpljenja ali rešitev življenja. Če je mogoče, naj ukrepi postanejo predmet raziskave, ki naj bo načrtovana tako, da bo njihovo varnost in učinkovitost mogoče ocenjevati, informacoje pa zapisati in (če je primerno) tudi objaviti.

Vir: iCanna

Avtor: Slovenska konoplja Splošno